Anasayfa Vizyonumuz

Vizyonumuz03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 49’uncu Maddeleri ile 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer merci mevzuatlara dayanılarak hazırlanan Müdürlüğümüz kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 159/2012 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İlçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların sistemli bir şekilde toplanarak taşınmasını sağlamak, cadde ve sokakların süpürülmesini sağlamak, çevre temizliği çalışmalarını yürütmek, atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak, atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik uygulamalarda ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (g) bendi ve “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır.